Thông tin quan trọng

Tên hiển thị

Xuân Chinh

Username

xuanchinh

Thông tin bổ sung

Danh xưng

– Thực tập sinh

Giới tính

Nam