Thông tin quan trọng

Tên hiển thị

Nam

Username

luu-nhat-nam

Thông tin bổ sung

Danh xưng

DJ

Giới tính

Nam