Thông tin quan trọng

Tên hiển thị

Hoàng Chính Lâm

Username

hoangchinhlam

Thông tin bổ sung

Danh xưng

Thiền sư

Giới tính

Nam